De zomerstage gaat door:

Week 1:
van maandag 14 augustus t.e.m. vrijdag 18 augustus 2023.
Inschrijving via dit formulier

Week 2:
Van maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus 2023
Inschrijving via dit formulier

Telkens van 9u. tot 16u. Opvang mogelijk vanaf 8u. en tot 17u.

(geboortejaar 2010 t.e.m. 2018)

165 euro voor leden (starters, U7 t.e.m. U12)

175 euro voor niet-leden (geboortejaar 2010 tot en met 2018)

Let wel: het aantal inschrijvingen is beperkt.


Bijkomende voorwaarden zomerstage 2023:

Indien de Club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de Club zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Bij annulering houdt de Club zich het recht voor om een administratiekost van 30 EUR aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het (terug) te storten inschrijvingsgeld.

Gelieve ons steeds tijdig op de hoogte te brengen wanneer u de stage wenst te annuleren.

Dit kan door een mailtje te sturen naar administratie@hockeybrugge.be met vermelding van de naam van uw kind en de reden tot annulering.

De Club houdt zich het recht voor om zelf de stage te annuleren, wanneer zij na verloop van de inschrijvingsperiode vaststelt dat er te weinig deelnemers zijn ingeschreven of ingeval de stage niet kan doorgaan wegens omstandigheden buiten de wil van de Club.

U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

Bij annulering door de Club zelf worden de reeds betaalde inschrijvingsgelden integraal teruggestort.

Verdere praktische info m.b.t. stage volgt de week voordien.