Wens je lid te worden van KHC Brugge, dan kan dit heel eenvoudig door dit online formulier in te vullen.

Nieuwe leden 

Heb je reeds ervaring bij een andere club en wens je mee te spelen bij een KHC Brugge team? Neem contact met ons op via sport@hockeybrugge.be en wij stellen enkele momenten voor om eens te komen proberen.

Heb je nog geen ervaring, dan ben je meer dan welkom. Op de pagina Starten met hockey lees je hoe we de starters zo vlot mogelijk proberen te integreren in de bestaande teams.

 

TARIEVEN

Een overzicht van de lidgelden voor outdoor en indoor hockey vind je via onderstaande links. Er is een gezinskorting voorzien vanaf 3 leden per gezin.

Wat is inbegrepen in het lidgeld?

  • Verzekering tijdens trainingen en wedstrijden
  • Werkingskosten
  • Aansluiting bij de Vlaamse Hockey Liga (VHL)

Wat is niet inbegrepen

  • Eenmalige investering in hockeymateriaal zoals een hockeybitje en een hockeystick. Voor proeflessen kan je dit 2 keer gebruiken.

Praktisch

  • Speelt een jongere in een hogere of lagere ploeg dan die van zijn/haar geboortejaar, dan moet het lidgeld betaald worden dat overeenkomst met zijn/haar geboortejaar.
  • Leden die hun factuur niet betaald hebben vóór de start van het nieuwe hockeyseizoen, worden niet opgesteld in een ploeg.
  • In geval van afgelasting van 1 of meerdere wedstrijden en/of trainingen wegens onvoorziene omstandigheden (vb. weersomstandigheden, afgelasting opgelegd vanwege de overheid/KBHB/VHL, epidemie/quarantaine) worden de lidgelden niet terugbetaald (ook niet gedeeltelijk).
  • De club vraagt de leden in de maand mei, via het formulier dat op de website verschijnt, om hun lidmaatschap al dan niet te bevestigen. Op basis van deze bevestigingen legt de Sportcel het aantal ploegen vast en wordt dit tegen 30 juni aan de hockeybond doorgegeven. 

Uitschrijven

Indien men wenst uit te schrijven en de club wordt hiervan niet tijdig verwittigd, dan wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Uitschrijven kan kosteloos tot en met 15 juni per mail naar administratie@hockeybrugge.be

Voor uitschrijvingen na deze datum, wordt een kost van 80 EUR aangerekend. Dit is de vergoeding voor de bondsbijdrage die de federatie begin juli aanrekent.

 

Studenten Erasmus of gelijkaardige programma’s

Voor studenten die wegens een Erasmusprogramma (of een gelijkaardig programma) gedurende een bepaalde periode tijdens het seizoen in het buitenland zullen verblijven, kan vóór de start van het seizoen een aparte regeling voor het lidgeld aangevraagd worden. Om dit aangepast lidgeld te kunnen verkrijgen, moet de student verplicht per mail een attest van zijn/haar universiteit/hogeschool doorsturen naar administratie@hockeybrugge.be, met de precieze data van zijn Erasmus. Het tarief wordt pas toegepast na ontvangst van dit document.

 

TOGETHER WITH OUR MAIN PARTNER

Koninklijke hockey club brugge

Ons adres

Koning Leopold III-laan 115a
8200 Brugge (Sint-Andries)

Let's get social

facebook
instagram
linkedin
tiktok