WIE KAN DEELNEMEN AAN DE HOCKEYSTAGES?

 • De stages zijn toegankelijk voor zowel leden als niet-leden.
 • Deelnemers zijn ouder dan 5 jaar en jonger dan 13 jaar.  
 • Er wordt geen specifieke sportachtergrond vereist.

Wat doet je kind aan?

 • Sportieve outfit
 • Sportschoenen

Wat brengt je zoon/dochter zelf mee?

 • Drinkfles (gratis water aan refilling station buiten) 
 • Lunchpakket
 • Stuk fruit en een gezonde snack. Probeer snoep te vermijden.
 • Regenkledij om het Belgische weer te trotseren
 • Zonnecrème en hoofdbescherming op zonnige dagen

Wat voorzien wij?

 • Wij voorzien een sportieve en kwaliteitsvolle stage voor je zoon/dochter met betrokken train(st)ers
 • Wij voorzien water (via refill tap) voor alle kinderen
 • Een hockeystick mocht je dat zelf niet hebben

Wat gaan we doen?

 • Een hockeystage is een combinatie van hockey, spel en beweging
 • De kinderen kunnen zich sportief uitleven doorheen de dag.
 • Per dag voorzien we +/- 4 uur hockey(training) als activiteit.
 • De oudere kinderen kijken dan ook uit om deel te nemen aan het grote 'kamptornooi' op hun laatste dag.

Inschrijvingsgeld

 • Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden tegen uiterlijk tien werkdagen voor de start van de hockeystage 
 • Indien de Club het inschrijvingsgeld niet tijdig ontvangt, behoudt de KHCB zich het recht om de inschrijving te annuleren, en de plaats opnieuw open te stellen.

Annulatie

 • Bij annulatie door de deelnemer houdt de club zich het recht voor om een administratiekost van € 30 aan te rekenen en deze in mindering te brengen van het (terug) te storten inschrijvingsgeld. Gelieve de club uiterlijk 1 week vooraf op de hoogte te brengen
 • Ingeval annulatie door ziekte van de betrokken deelnemer aan de hockeystage, gelieve doktersbriefje te willen bezorgen voor een pro rata terugbetaling.

Dagverloop

08.00

Start vooropvang

09.00

Gezamenlijk opstartmoment

09.10

Activiteit Hockey

10.20

Pauze (breng koek of fruit van thuis mee)

10.40

Activiteit

12.00

Lunchpauze (lunch van thuis meebrengen)

12.30

Vrij spel

13.30

Activiteit

14.20

Activiteit

15.55

Gezamenlijk afsluitmoment

16.00

Start naopvang

17.00

Einde naopvang

TOGETHER WITH OUR MAIN PARTNER

Koninklijke hockey club brugge

Ons adres

Koning Leopold III-laan 115a
8200 Brugge (Sint-Andries)

Let's get social

facebook
instagram
linkedin
tiktok