Ledenverzekering VHL

Alle spelers die hun lidgeld betaald hebben, alsook coaches, managers en scheidsrechters van KHC Brugge zijn aangesloten bij de verzekering van de VHL (Vlaamse Hockey Liga). De VHL heeft een ledenverzekering voor sportongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Deze verzekering loopt via Belfius Insurance (polisnummer: 11/1531.397).

Verzekerde activiteit: "De beoefening van grashockey en zaalhockey, de hieraan verwante sportactiviteiten en niet-sportactivteiten (in het kader van de uitbating van de club), georganiseerd en beheerd door de federatie en/of clubs. Dit zowel in België als wereldwijd.

Voor meer informatie:

AANGIFTEFORMULIER LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Heb je een sportongeval tijdens het beoefenen van hockey (training, wedstrijd, tornooi)?

  • Vul blad 1 en 2 van onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Laat het 'geneeskundig getuigschrift' (blad 3 van het formulier) invullen door de consulterende arts.
  • Stuur dit volledig ingevulde en ondertekende formulier binnen de 8 dagen door naar claims@belins.be met secretaris@hockeybrugge.be in cc van de mail.
  • Bewaar steeds alle documenten die betrekking hebben op de verkregen zorgen en geneesmiddelen. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit. Na hun goedkeuring moet de mutualiteitsafrekening samen met alle facturen en onkostennota’s opgezonden worden naar de verzekeringsmaatschappij. Hou hen ook op de hoogte van de evolutie van de verwonding door medische rapporten te bezorgen.

AANGIFTEFORMULIER BUrgerlijke aansprakelijkheid

Heb je stoffelijke of onstoffelijke schade veroorzaakt door een gedekte schade?

TOGETHER WITH OUR MAIN PARTNER

Koninklijke hockey club brugge

Ons adres

Koning Leopold III-laan 115a
8200 Brugge (Sint-Andries)

Let's get social

facebook
instagram
linkedin
tiktok